N18 - enone architektura

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY
ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I UDOSTĘPNIENIE ODSŁONIĘCIA GEOLOGICZNEGO w Szydłowie

kategoria: architektura użyteczności publicznej, pawilon geologiczny        rok: 2019
autorzy: RAFAŁ SOKOŁOWSKI

Projekt otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie architektonicznym.
Obiekt zlokalizowany  w ścisłej strefie konserwatorskiej. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego